Giving

வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.   (௨௱௨௰௧ - 221)
 

Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam
Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu (Transliteration)

vaṟiyārkkoṉṟu īvatē īkaimaṟ ṟellām
kuṟiyetirppai nīra tuṭaittu. (Transliteration)

To give to the needy alone is charity; All the rest is investment for a return.

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.   (௨௱௨௰௨ - 222)
 

Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam
Illeninum Eedhale Nandru (Transliteration)

nallāṟu eṉiṉum koḷaltītu mēlulakam
illeṉiṉum ītalē naṉṟu. (Transliteration)

To receive is bad, even for good cause; And to give is good even if there is no heaven.

இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள.   (௨௱௨௰௩ - 223)
 

Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal
Kulanutaiyaan Kanne Yula (Transliteration)

ilaṉeṉṉum evvam uraiyāmai ītal
kulaṉuṭaiyāṉ kaṇṇē yuḷa. (Transliteration)

The mark of the well-born is to give Without uttering the wretched excuse, 'I have nothing.'

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணும் அளவு.   (௨௱௨௰௪ - 224)
 

Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar
Inmukang Kaanum Alavu (Transliteration)

iṉṉātu irakkap paṭutal irantavar
iṉmukaṅ kāṇum aḷavu. (Transliteration)

To be begged is agonizing, till you give And see the smiling face of the beggar.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.   (௨௱௨௰௫ - 225)
 

Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai
Maatruvaar Aatralin Pin (Transliteration)

āṟṟuvār āṟṟal paci'āṟṟal appaciyai
māṟṟuvār āṟṟaliṉ piṉ. (Transliteration)

Strong is the strength of enduring hunger, But stronger still is the strength of relieving it.

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.   (௨௱௨௰௬ - 226)
 

Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan
Petraan Porulvaip Puzhi (Transliteration)

aṟṟār aḻipaci tīrttal aḥtoruvaṉ
peṟṟāṉ poruḷvaip puḻi. (Transliteration)

Wiping out the hunger of the have-nots, Is the treasury the haves have deposited their wealth.

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.   (௨௱௨௰௭ - 227)
 

Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum
Theeppini Theental Aridhu (Transliteration)

pāttūṇ marī'i yavaṉaip paciyeṉṉum
tīppiṇi tīṇṭal aritu. (Transliteration)

That dreaded disease called hunger touches not the one Who shares his food by habit.

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.   (௨௱௨௰௮ - 228)
 

Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai
Vaiththizhakkum Vanka Navar (Transliteration)

īttuvakkum iṉpam aṟiyārkol tāmuṭaimai
vaittiḻakkum vaṉka ṇavar. (Transliteration)

Unaware of the joys of giving, The hard-hearted waste their wealth hoarding it.

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்.   (௨௱௨௰௯ - 229)
 

Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya
Thaame Thamiyar Unal (Transliteration)

irattaliṉ iṉṉātu maṉṟa nirappiya
tāmē tamiyar uṇal. (Transliteration)

To eat alone what one has hoarded Is worse than begging.

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை.   (௨௱௩௰ - 230)
 

Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum
Eedhal Iyaiyaak Katai (Transliteration)

cātaliṉ iṉṉāta tillai iṉitatū'um
ītal iyaiyāk kaṭai. (Transliteration)

Nothing is worse than death; but even death is sweet If one can't help the poor.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: அட்டாணா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஈகை தரும் மெய்யின்பம் தமிழின்பம் அன்றோ
இன்பம் பெறவே உயிர்க்கிதனிலும் வேறுண்டோ

அநுபல்லவி:
ஆகையினால் என்றும் ஈகையே வேண்டும்
அற்றார் அழிபசி தீர்க்க முன் தோன்றும்

சரணம்:
ஏழை எளியவர்கள் படும் துயர்க்கிரங்கும்
இல்லையென்னாதளிக்கும் இயல்பு விளங்கும்
வாழும் முறைமை கண்டோர் மனத்துள்ளியங்கும்
வரும் பயன் குறிக்காத வண்மை துலங்கும்

"சாதலின் இன்னாததில்லை இனிதுதூ உம்
ஈதல் இயையாக்கடை" என்பதே குறளறம்
ஆதரவாம் இந்த அறிவுரை ஏற்போம்
அன்புறும் வாழ்க்கையிலே நாம் புகழ் சேர்ப்போம்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22