Not associating with the mean

மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்
இன்னான் எனப்படுஞ் சொல்.   (௪௱௫௰௩ - 453) 

Manaththaanaam Maandhark Kunarchchi Inaththaanaam
Innaan Enappatunj Chol
— (Transliteration)


maṉattāṉām māntark kuṇarcci iṉattāṉām
iṉṉāṉ eṉappaṭuñ col.
— (Transliteration)


Perceptions spring from nature And character from company.

Tamil (தமிழ்)
மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி என்பது மனத்தின் தன்மையால் உண்டாவதாகும்; இவன் இன்னவன் எனப்படும் சொல்லானது அவனவன் சேர்ந்த இனத்தாலே உண்டாகும் (௪௱௫௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


மக்களுக்கு இயற்கையறிவு மனத்தால் ஏற்படும், இப்படிப் பட்டவன் என்று உலகத்தாரால் மதிக்கப்படும் சொல், சேர்ந்த இனத்தால் ஏற்படும். (௪௱௫௰௩)
— மு. வரதராசன்


மக்களுக்கு இயல்பான அறிவு அவர்தம் மனததால் உண்டாகும்; ஆனால், ஒருவன் இப்படிப்பட்டவன் என்று பெரியோர் சொல்லும் சொல் அவன் சார்ந்த இனம் காரணமாகவே உண்டாகும். (௪௱௫௰௩)
— சாலமன் பாப்பையா


ஒருவரின் உணர்ச்சி, மனத்தைப் பொருத்து அமையும் அவர் இப்படிப்பட்டவர் என்று அளந்து சொல்வது அவர் சேர்ந்திடும் கூட்டத்தைப் பொருத்து அமையும் (௪௱௫௰௩)
— மு. கருணாநிதி


Brahmi (𑀩𑁆𑀭𑀸𑀳𑁆𑀫𑀻 𑀮𑀺𑀧𑀺)
𑀫𑀷𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑀸𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀦𑁆𑀢𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀼𑀡𑀭𑁆𑀘𑁆𑀘𑀺 𑀇𑀷𑀢𑁆𑀢𑀸𑀷𑀸𑀫𑁆
𑀇𑀷𑁆𑀷𑀸𑀷𑁆 𑀏𑁆𑀷𑀧𑁆𑀧𑀝𑀼𑀜𑁆 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆 (𑁕𑁤𑁟𑁔)
— (தமிழி / தமிழ்ப் பிராமி)


Hindi (हिन्दी)
मनोजन्य है मनुज का, प्राकृत इन्द्रियज्ञान ।
ऐसा यह यों नाम तो, संग-जन्य है जान ॥ (४५३)


Telugu (తెలుగు)
చిత్తమందె దోచు నుత్తమ గుణరాశి
స్నేహమందు వెఱిగి చిగురువేయు. (౪౫౩)


Malayalam (മലയാളം)
പ്രകൃത്യാ പൊതുവിജ്ഞാനമെല്ലാവരിലുമുള്ളതാം; ഏകൻ ചേർന്ന ഗണം നോക്കി ജനം വിലയിരുത്തിടും (൪൱൫൰൩)

Kannada (ಕನ್ನಡ)
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆಯೇ ‘ಅವನು ಇಂಥವನು’ ಎಂಬ ಮಾತು ಒಡನಾಟದಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. (೪೫೩)

Sanskrit (संस्कृतम्)
सामान्यज्ञानजनने मन: कारणमिष्यते ।
अयं योग्यो न वेत्येतद् ज्ञानं साङ्गत्यहेतुकम् ॥ (४५३)


Sinhala (සිංහල)
දනහට දැනුම නිති - ගෙන දේ සිතෙහි අයුරින් ඔවුනොවුන් කවුරුද ? - යන්න මැනුනා ඇසුර අනුවම (𑇤𑇳𑇮𑇣)

Chinese (汉语)
人獲知識,由於其心; 人之品格, 則視其所交友辈之類別而定. (四百五十三)
程曦 (古臘箴言)


Malay (Melayu)
Daya pengertian manusia bergantong kapada otak-nya: tetapi nama baik-nya bergantong kapada pergaulan-nya.
Ismail Hussein (Tirukkural)


Korean (한국어)
사람의지혜는마음에달려있고특질은동료에따라달라진다. (四百五十三)

Russian (Русский)
Людей постигают умом, а истинное знание о другом человеке приходит от познания его друзей

Arabic (العَرَبِيَّة)
عقل الرجل يساعده فى حصول العلم فقط وبكن أخلاقه تتأثر وتتغير باخلاق من يصاحبونه (٤٥٣)


French (Français)
Les sentiments de l'homme dépendent (de la tournure) de son esprit ; ainsi la réputation faite par lé monde à un homme est causée par la qualité de son entourage.

German (Deutsch)
Die Wahrnehmungen eines Mannes kennt allein sein Geist - das, was sein Wort ist, offenbart seine Freundschaft.

Swedish (Svenska)
Människans insikt kommer inifrån. Hennes anseende kommer av det umgänge hon söker.
Yngve Frykholm (Tirukkural)


Latin (Latīna)
Perceptio (rerum externarum) ex propria mente hominibus nasci- tur ; :- cousuetudine nascitur, quod quis ,,talis" esse dicitur. (CDLIII)

Polish (Polski)
Uzdolnienia każdego - to rzecz już wrodzona, Lecz moralność – to wpływ otoczenia.
Bohdan Gębarski (Tirukkural - Święta księga południowych Indii)


மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம் இன்னான் எனப்படுஞ் சொல்.
ஓவிய ஆசிரியர் திரு.செ.நடராசன், நல்லூர் விஜயாபுரம்

Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22