Extirpation of desire

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.   (௩௱௬௰௧ - 361) 

Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj
GnaandrumThavaaap Pirappeenum Viththu
— (Transliteration)


avā'eṉpa ellā uyirkkum eññāṉṟum
tavā'ap piṟappīṉum vittu.
— (Transliteration)


Desire, they say, is the seed of ceaseless birth For all things living at all times.

Tamil (தமிழ்)
எல்லா உயிருக்கும் எக்காலத்திலும் பிறவி என்னும் துன்பத்தைத் தருகின்றதான வித்து, ‘அவா’ என்பதுதான் என்று ஆன்றோர் கூறுவர் (௩௱௬௰௧)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் ஒழியாமல் வருகின்ற பிறவித்துன்பத்தை உண்டாக்கும் வித்து அவா என்றுக் கூறுவர். (௩௱௬௰௧)
— மு. வரதராசன்


எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் அழியாமல் வரும் பிறப்பை உண்டாக்கும் விதைதான் ஆசை என்று பெரியோர் கூறுவர். (௩௱௬௰௧)
— சாலமன் பாப்பையா


ஆசையை, எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாக் காலத்திலும் தவறாமல் தோன்றி முளைக்கும் விதை என்று கூறலாம் (௩௱௬௰௧)
— மு. கருணாநிதி


Brahmi (𑀩𑁆𑀭𑀸𑀳𑁆𑀫𑀻 𑀮𑀺𑀧𑀺)
𑀅𑀯𑀸𑀏𑁆𑀷𑁆𑀧 𑀏𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸 𑀉𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀜𑁆𑀜𑀸𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆
𑀢𑀯𑀸𑀅𑀧𑁆 𑀧𑀺𑀶𑀧𑁆𑀧𑀻𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼 (𑁔𑁤𑁠𑁒)
— (தமிழி / தமிழ்ப் பிராமி)


Hindi (हिन्दी)
सर्व जीव को सर्वदा, तृष्णा-बीज अचूक ।
पैदा करता है वही, जन्म-मरण की हूक ॥ (३६१)


Telugu (తెలుగు)
ఆధ సత్య జీవరాళికి జననమ్ము
వెలయ జేయునట్టి విత్తనమ్ము. (౩౬౧)


Malayalam (മലയാളം)
ജീവികൾക്കൊഴിവാകാത്ത ദുഃഖം ജനിമൃതിക്രിയ ആശയാകുന്ന വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നെന്നു ജ്ഞാനികൾ (൩൱൬൰൧)

Kannada (ಕನ್ನಡ)
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪದೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಹುಟ್ಟಿನ ವ್ಯರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಸೆಯೇ ಬೀಜವೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವರು. (೩೬೧)

Sanskrit (संस्कृतम्)
अनुस्यूतं प्रवृत्तस्य सर्वदा सर्वजन्तुषु।
संसारमय दु:खस्य बीजमाशेत्युदीर्यते॥ (३६१)


Sinhala (සිංහල)
සියලුම සතූන්ටත්- සැම කල්හිම නො කඩව ඉපදුමට බීජය - ආසාවයැයි කියති උතූමෝ (𑇣𑇳𑇯𑇡)

Chinese (汉语)
欲望存於人心, 無盡之生死輪迴, 由此孕育而來. (三百六十一)
程曦 (古臘箴言)


Malay (Melayu)
Nafsu ia-lah beneh yang laliir di-dalam sa-tiapjiwa, dan selalu-nya, mengakibatkan kelahiran2 yang tidak pernah gagal.
Ismail Hussein (Tirukkural)


Korean (한국어)
살아있는 모든 존재가 끊임없이 탄생하는 원인은 언제나 갈망이다. (三百六十一)

Russian (Русский)
Мудрецы произнесли: желание есть то самое семя, которое рождает неустранимые страдания для всех живых созданий,

Arabic (العَرَبِيَّة)
الشهوة كحبة تنبع وتنشأ منها كل نفس وروح وإنها منبع حصادات غير فانية للولادات (٣٦١)


French (Français)
La cause génératrice de la naissance, pour tous les êtres, en tous les temps, est le désir.

German (Deutsch)
 Die Weisen sagen: Immer und für alles Leben ist das Begehren der Same, der die Geburt verursacht.

Swedish (Svenska)
Begäret är det frö, säger de visa, som ger upphov till oavlåtligt <åter>födande för alla varelser i alla tider.
Yngve Frykholm (Tirukkural)


Latin (Latīna)
Cupiditatem vocant semen, quod animis omnibus ortum parit nullo unquam tempore desiturum. (CCCLXI)

Polish (Polski)
Mędrcy twierdzą, że wszystkie człowiecze pragnienia Były przedtem w nasieniu ukryte.
Bohdan Gębarski (Tirukkural - Święta księga południowych Indii)


அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும் தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.
ஓவிய ஆசிரியர் திரு.செ.நடராசன், நல்லூர் விஜயாபுரம்

Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22