మంత్రి

பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.   (௬௱௩௰௩ - 633) 

సచివుఁ డెరుగవలయు సామ దానమ్ములు
చెదరగొట్టి మఱలఁ జేరదీయ.  (౬౩౩)


తమిళ (தமிழ்)
பகைவரோடு சேர்ந்துள்ளவரைப் பிரித்தலும், தம்மவரைப் பிரிந்து போகாமல் காத்தலும், பிரிந்து போயினவரை முயன்று மீண்டும் சேர்த்தலும் வல்லவனே, அமைச்சன் (௬௱௩௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


பகைவர்ககு துணையானவரைப் பிரித்தலும், தம்மிடம் உள்ளவரைக் காத்தலும், பிரிந்து கொண்டவரை மீண்டும் சேர்த்துக்கொள்ளலும் வல்லவன் அமைச்சன். (௬௱௩௰௩)
— மு. வரதராசன்


நாட்டிற்கு நெருக்கடி வரும்போது பகையானவரைப் பிரித்தல், தம்முடன் இருப்பவரைக் கொடையாலும் இன்சொல்லாலும் பிரியாமல் காத்தல், தேவைப்பட்டால் முன்னே நம்முடன் இருந்து பிரிந்தவரைச் சேர்த்துக் கொள்ளுதல் என்னும் இவற்றில் வல்லவரே அமைச்சர். (௬௱௩௰௩)
— சாலமன் பாப்பையா


அமைச்சருக்குரிய ஆற்றல் என்பது (நாட்டின் நலனுக்காக) பகைவர்க்குத் துணையானவர்களைப் பிரித்தல், நாட்டுக்குத் துணையாக இருப்போரின் நலன் காத்தல், பிரிந்து சென்று பின்னர் திருந்தியவர்களைச் சேர்த்துக் கொளல் எனும் செயல்களில் காணப்படுவதாகும் (௬௱௩௰௩)
— மு. கருணாநிதி


బ్రాహ్మీ లిపి (𑀩𑁆𑀭𑀸𑀳𑁆𑀫𑀻 𑀮𑀺𑀧𑀺)
𑀧𑀺𑀭𑀺𑀢𑁆𑀢𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁂𑀡𑀺𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀴𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀺𑀭𑀺𑀦𑁆𑀢𑀸𑀭𑁆𑀧𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀢𑁆𑀢𑀮𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀮𑁆𑀮 𑀢𑀫𑁃𑀘𑁆𑀘𑀼 (𑁗𑁤𑁝𑁔)
— (தமிழி / தமிழ்ப் பிராமி)


ఇంగ్లీష్ (English)
Piriththalum Penik Kolalum Pirindhaarp
Poruththalum Valla Thamaichchu
— (Transliteration)


pirittalum pēṇik koḷalum pirintārp
poruttalum valla tamaiccu.
— (Transliteration)


An able minister can disunite allies, Cherish friends and reunite enemies.

హిందీ (हिन्दी)
फूट डालना शत्रु में, पालन मैत्री-भाव ।
लेना बिछुड़ों को मिला, योग्य आमात्य-स्वभाव ॥ (६३३)


మలయాళం (മലയാളം)
ദ്രോഹം ചെയ്തവരെത്തള്ളി, സ്വപക്ഷം ഭദ്രമാക്കിയും ഭ്രഷ്ടരെ വീണ്ടെടുക്കാനും വല്ലോൻ മന്ത്രിക്ക് യോഗ്യനാം (൬൱൩൰൩)

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ಹಗೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವವರನ್ನು ದೊರಮಾಡಿ, ತನ್ನೊಡನೆ ಇರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ ತನ್ನಿಂದ ದೊರವಾದವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನೇ ಮಂತ್ರಿಯು. (೬೩೩)

సంస్కృత (संस्कृतम्)
रिपुपक्षजनत्यक्ता स्वपक्षजनरक्षक: ।
गातानां पुनरानेता भवेत् सचिवसत्तम: ॥ (६३३)


సింహళ భాష (සිංහල)
උනුන් බිඳුවන්නට - බිඳුනන් මිතූරු කරනට සමත් වෙති ඇමතිඳු - වෙන්වුවන් එක් රැස් කිරීමට (𑇦𑇳𑇬𑇣)

చైనీస్ (汉语)
能臣可以離間仇敵之盟友, 而使其勢孤; 又可廣結盟友, 使疏遠者歸於親近. (六百三十三)
程曦 (古臘箴言)


మలయు (Melayu)
Dia yang dapat memechahkan seteru, menghargai dan memelihara persahabatan lama, dan berbaik sa-mula dengan mereka yang men-jadi musoh—dia-lah yang harus jadi menteri-mu sejati.
Ismail Hussein (Tirukkural)


కొరియన్ (한국어)
장관이란적의동맹군을분열하고, 친구를소중히하고, 분리된자들을결합할수있는자이다. (六百三十三)

రష్యన్ (Русский)
Истинный советник тот, кто в состоянии вбить клин в союз недругов,,плачивать своих союзников и вновь соединять порвавшиеся узы дружбы

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
الوزير الفائق هو الذى يفرق أعداءه ويحافظ على صداقته من الناس ويؤلف بين أصدقاءه الذين صار بعضهم أعداء لبعض (٦٣٣)


ఫ్రెంచ్ (Français)
Est ministre, celui qui est habile à faire naître la scission parmi les alliés de l'ennemi, à conserver l'union parmi ses alliés (au moyen des dons et des paroles agréables) et à pardonner à ceux qui se sont séparés de lui.

జర్మన్ (Deutsch)
Feindesmacht spalten, Freunde preisen, zerbrochene Freundschaft wiederherstellen – wer darin wohl bewandert ist, ist ein guier Minister.

స్వీడిష్ (Svenska)
Att utså splittring <bland fiender>, att omhulda de sina och återvinna förlorade bundsförvanter, däri ligger statsmannens styrka.
Yngve Frykholm (Tirukkural)


లాటిన్ (Latīna)
Dissociare , amicitiam colere, diesociatos reconciliare posse mini- stri est offici um. (DCXXXIII)

పోలిష్ (Polski)
Czasem państwa sąsiednie poróżnić należy, Jeśli któreś ma wrogie intencje.
Bohdan Gębarski (Tirukkural - Święta księga południowych Indii)


பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப் பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.
ஓவிய ஆசிரியர் திரு.செ.நடராசன், நல்லூர் விஜயாபுரம்

Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22