திருக்குறள் உவமைகள்

Name: திருக்குறள் உவமைகள் (1990)
భాష: తమిళ
Author: முல்லை பி. எல். முத்தையா
Publisher: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்