திருக்குறள் இசைமலர்

பெயர்: திருக்குறள் இசைமலர் (1976)
மொழி: தமிழ்
ஆசிரியர்: பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன்
பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம்