The Wealth of Children

மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்   (௭௰ - 70) 

Makandhandhaikku Aatrum Udhavi IvandhandhaiEnnotraan
Kol Enum Sol
— (Transliteration)


makaṉtantaikku āṟṟum utavi ivaṉtantai
eṉnōṟṟāṉ koleṉum col
— (Transliteration)


The son's duty to his father is to make world ask, 'By what austerities did he merit such a son!

Tamil (தமிழ்)
மகன், தந்தைக்குச் செய்யும் உதவி ‘இவன் தந்தை இவனை மகனாகப் பெற என்ன நோன்பு செய்தானோ’ என்னும் புகழ்ச் சொல்லே ஆகும் (௭௰)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


Brahmi (𑀩𑁆𑀭𑀸𑀳𑁆𑀫𑀻 𑀮𑀺𑀧𑀺)
𑀫𑀓𑀷𑁆𑀢𑀦𑁆𑀢𑁃𑀓𑁆𑀓𑀼 𑀆𑀶𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀢𑀯𑀺 𑀇𑀯𑀷𑁆𑀢𑀦𑁆𑀢𑁃
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀦𑁄𑀶𑁆𑀶𑀸𑀷𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀮𑁆𑀏𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆 (𑁡)
— (தமிழ்ப் பிராமி)


Hindi (हिन्दी)
पुत्र पिता का यह करे, बदले में उपकार ।
`धन्य धन्य इसके पिता’, यही कहे संसार ॥ (७०)


Telugu (తెలుగు)
ఎట్టి తపముఁజేయ నిటువంటి పుత్రుండు
పుట్టె ననిన దీరు పుత్రు ఋణము. (౭౦)


Malayalam (മലയാളം)
തപത്താലിത്ര സൽപ്പുത്രൻ ജനിച്ചെന്നു ജനങ്ങളാൽ  പുകഴ്ത്താനിടയാക്കുന്നതച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയാം   (൭൰)

Kannada (ಕನ್ನಡ)
ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾದುವ ಉಪಕಾರವೆಂದರೆ, ತಂದೆ ಇವನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನೋ ಎಂಬ ಜನರ ಉದ್ಗಾರ. (೭೦)

Sanskrit (संस्कृतम्)
किंवा तप: कृतं पित्रा प्राप्तुमेतादृरां सुतम् ।
इति लोकै: स्तुत्: पुत्र: पितु: स्यादुपकारक: (७०)


Sinhala (සිංහල)
මෙ පුතූගෙ පියතූමා- කවර දහමෙකැ නියැලී මොහු ලදුද ? කියැවුම - පුතා පිතූනට කරන සැලකූම (𑇰)

Chinese (汉语)
人子事父之要務, 爲使世人稱揚其父以何德能而獲此賢子. (七十)
程曦 (古臘箴言)


Malay (Bahasa Melayu)
Apa-kah tanggong-jawab anak kapada ayah-nya? Mendorong dunia bertanya, kerana bakti apa-kah maka ia telah di-rahmati dengan anak yang sa-deinikian?
Ismail Hussein (Tirukkural)


Korean (한국어)
아들의 임무는 스스로 처신을 잘 해서 아버지를 명예롭게 하는 것이다. (七十)

Russian (Русский)
Нет сладостней награды отцу, чем восхищенные слова людей, говорящих: «О,,коль велики деяния этого отца, получившего в дар от небес такого сына!»

Arabic (العَرَبِيَّة)
أعظم خدمة إبن بأبيه أن يهتـف عامة الناس بقولهم : أنظروا إلى هذا الابن فهو لا ريب من أحسن ثمرات أعمال أبيه الحسنة (٧٠)


French (Français)
La reconnaissance de l’enfant envers son père consiste à faire dire: ‘‘Par quelles austérités, ce père a-t-il pu obtenir un tel fils.

German (Deutsch)
Der Sohn kann seinem Vater keinen größeren Dienst tun, als so zu handeln, dass andere sagen: Welche Buße übte sein Vater!.

Swedish (Svenska)
Sonens plikt mot fadern är att <genom sin duglighet> få människor att utbrista: ”Vad har väl dennes fader presterat för askes <för att få en sådan son>!”

Latin (Latīna)
Remuneratio, quam filius debet patri, haec est, quod (admirantes) dicunt "istius pater quam acerbam castimoniam sustinuit!" (LXX)

Polish (Polski)
«Snadź z poczciwych rodziców ten człowiek pochodzi», Pełnię szczęścia odczuwać powinna.
Bohdan Gębarski (Tirukkural - Święta księga południowych Indii)


மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்
நடராஜன்

Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22