Domestic Life - Marrie

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.   (௪௰௩ - 43) 

Thenpulaththaar Theyvam Virundhokkal Thaanendraangu
Aimpulaththaaru Ompal Thalai
— (Transliteration)


teṉpulattār teyvam viruntokkal tāṉeṉṟāṅku
aimpulattāṟu ōmpal talai.
— (Transliteration)


A householder's main duty is to serve these five: God, guests, kindred, ancestors and himself.

Tamil (தமிழ்)
தென்புலத்தார், தெய்வம், விருந்தினர், சுற்றத்தார், தன் குடும்பம் என்னும் ஐந்திடத்தும் பேணுதல் இல்வாழ்பவனுக்குச் சிறப்பாகும் (௪௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


Brahmi (𑀩𑁆𑀭𑀸𑀳𑁆𑀫𑀻 𑀮𑀺𑀧𑀺)
𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀧𑀼𑀮𑀢𑁆𑀢𑀸𑀭𑁆 𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀫𑁆 𑀯𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑁄𑁆𑀓𑁆𑀓𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸𑀗𑁆𑀓𑀼
𑀐𑀫𑁆𑀧𑀼𑀮𑀢𑁆𑀢𑀸𑀶𑀼 𑀑𑀫𑁆𑀧𑀮𑁆 𑀢𑀮𑁃 (𑁞𑁔)
— (தமிழ்ப் பிராமி)


Hindi (हिन्दी)
पितर देव फिर अतिथि जन, बन्धु स्वयं मिल पाँच ।
इनके प्रति कर्तव्य का, भरण धर्म है साँच ॥ (४३)


Telugu (తెలుగు)
పితరు, దైవ మతిధి పేదలు తానైదు
ధర్మములను గేస్తు తప్పకుండు. (౪౩)


Malayalam (മലയാളം)
പിതൃക്ക, ളതിഥി, ദൈവം കുഡുംബാദികൾതാനുമാം  ധർമ്മമൈവർക്കനുഷ്ഠിക്കലെന്നും കടമായായിടും  (൪൰൩)

Kannada (ಕನ್ನಡ)
ಪಿತೃಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳು, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಮತ್ತು ತಾನು- ಈ ಐವರ ಋಣಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಮಹೋನ್ನತ ಕರ್ತವ್ಯ. (೪೩)

Sanskrit (संस्कृतम्)
पितृदेवातिथीनां च बन्धूनामात्मनस्तथा ।
सत्कृतिर्धर्ममागेंण गृहस्थस्य वरा मता ॥ (४३)


Sinhala (සිංහල)
පියසුන් ද දෙවියන්      -   නෑයන් අමුත්තන් සහ තමා යන පස් දෙන      - රැකූම ගිහියගෙ අතූම් ගතිය යි (𑇭𑇣)

Chinese (汉语)
至高之德行乃對祖先, 神明, 賓客, 親戚, 與一己盡其全責. (四十三)
程曦 (古臘箴言)


Malay (Bahasa Melayu)
Tanggong-jawab kepala keluarga lima semua-nya; ia-itu memberi sedekah kapada pitri, membuat korban kapada Dewa2, menerima tamu, menolong saudara mara dan memelihara diri sendiri.
Ismail Hussein (Tirukkural)


Korean (한국어)
조상, 신, 자신, 친척, 손님은 가정적인 사람의 주된 관심사이다. (四十三)

Russian (Русский)
Семьянин все свои основные усилия прикладывает для блага умерших, бога, гостей, родных и самого себя

Arabic (العَرَبِيَّة)
رب البيت هو الذى يودى واجباته لآبائه وآلهته وضيوفه وذوى قرابته ولنفسه (٤٣)


French (Français)
S’acquitter sans jamais y manquer des cinq devoirs suivants: offrir des oblations aux mânes des ancêtres, faire des sacrifices aux dieux, soigner les hôtes, obliger ses parents et s’occuper de soi-même: telle est la vertu glorieuse du chef de famille.

German (Deutsch)
Höchste Pflicht ist, den fünf Wesen zu dienen: Geistern, Gott, den Gästen, den Angehörigen und dem eigenen Selbst.

Swedish (Svenska)
Husbondens främsta dygd är att sörja för sina förfäder, för gudarna, gästerna, de anhöriga och sist för sig själv i nämnda femfaldiga ordning.

Latin (Latīna)
ln hos quinque in, manes, in Deum. in hospitem, in consanguineos et in se ipsum morem traditum diligenter observare, hoc caput est. (XLIII)

Polish (Polski)
Ten, co w sercu ma Boga, rodzice mu mili, A pamięta o dzieciach i żonie,
Bohdan Gębarski (Tirukkural - Święta księga południowych Indii)


தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.
நடராஜன்

Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22